آفات مزرعه و گلخانه، مبارزه بیولوژیک، زراعی و شیمیایی و فروش محصولات آفت‌کش ها

آفات گلخانه چیست؟

به دو بخش آفات اختصاصی و آفت‌های عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند. ازآنجایی که نکتۀ اساسی و‌مهم مبارزۀ بیولوژیک و حداقل استفاده از سموم است، ما آخرین راه مبارزه را استفاده از سم پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال برای آفات و‌بیماری‌هایی که در چند نسل به‌وجود آمده‌اند و مبارزه با آنها بسیار دشوار است از سموم استفاده می‌شود.

آفات و بیکاری‌های گیاه و مبارزه بیولوژیک

بایدتوجه کنیم که مواد شیمیایی از عصاره گیاه و میکروب‌ها برای مبارزه با آفات مبارزۀ بیولوژیک نیست. کنترل زیستی و بیولوژیک به معنی ایجاد یک مجموعه است که در آن جمعیت یک گونه توسط افراد گونه‌هاي دیگر با راه‌هایی مثل شکارگري، انگل شدن، بیماري‌زایی یا رقابت کم‌تر شود.
دما و رطوبت خاک ‌ها و بقایای گیاهی، شرایطی را برای تکثیر و همین‌طور کم‌شدن آفت‌ها به‌وجود می‌آورند.

مهم‌ترین آفت‌های گلخانه شامل مینوز، تریپس، مگس سفید، شته‌ها، زنجرک ها، کنه تارعنکبوتی می باشد.

بیماری‌های گلخانه‌ای که دراثرشرایط محیطی نامناسب، عوامل بیماری‌زا و کاهی اوقات حساسیت گیاه به‌وجود می‌آید. بیماری‌ها اکثراوقات توسط قارچ‌ها، ویروس‌ها و نماتدها به‌وجود می‌آیند.

در کل می‌توانیم بیماری‌ها و آفات را در محیط گلخانه به دونوع انگلی و غیر انگلی تقسیم‌بندی کنیم.

بیماری‌های انگلی توسط موجودات زنده به وجود می‌آیند و قابل انتقال به سایر گیاهان هستند.
بیماری‌ غیرانگلی به‌دلیل نامناسب بودن شرایط خاک و کمبود عناصر در گیاهان ایجاد می‌شوند و قابل انتقال نیستند.
بیماری‌های معمول در داخل گلخانه‌ها شامل سفیدک‌ها، ویروس موزائیک خیار، ورتیسیلیوم، فوزاریوم، مرگ گیاهچه و گال‌ها هستند.

معرفی آفات و بیماری‌های گلخانه

از عوامل پر اهمیت در گلخانه‌ها، کنترل و‌مدیریت آفات و بیماری‌هاست. به‌دلیل این‌که از مهم‌ترین مزیت‌های پرورش محصولات درگلخانه‌ها این است که آنها با مدیریت مناسب و به‌موقع در محیط کنترل شده رشدکنند.

همین تحت کنترل بودن شرایط موجب می‌شود که باکیفیت‌ترین محصول گیاه و با بازده بالا تولید شود. کنترل آفت‌ها و بیماری‌ها و‌پیشگیری از آنها یکی از موردهایی است که در افزایش کیفیت محصولات تأثیر بسیاری دارد.

در این‌بخش برخی از آفت‌ها و بیماری‌های گلخانه را توضیح می‌دهیم.

آفات گلخانه

آفات گلخانه‌ای

مگس سفید:
نام دیگر مگس سفید همان سفید بالک است که حشره‌های کوچکی هستند که رنگ آنها سفید است و به‌طور معمول در زیر برگ‌های گیاهان دیده می‌شوند.

مگس سفید
این حشرات موجب زردی، پیچ‌خوردگی، کوتوله شدن گیاه وپژمرده شدن بوته‌ها می‌شوند. ایــن آفــت‌ها از شــیرۀ گیاه میزبــان موجب ضعیف شدن بوتــه‌هــا شــده و بــا ترشـح عسـلک نیـز باعـث جلب گرد و خاک مـی‌شـود و هـم‌چنیـن در روى عسـلک ترشـح شـده قارچ‌هـاى سـاپروفیت رشـد کـرده و گیاه را بـه رنـگ قهـوه‌اى روشـن می‌شوند.

بیـش از ۱۹ عامـل بیمـاری‌زا گیاهـی ازطریق مگس سفید منتقل می‌شود.

مگس سفید

 

مگس سفید از طریق مدیریت تلفیقی که شامل روش‌های زیر است:

۱- کنترل زراعی (کشت نهال و نشاء بدون آلودگی، از بین بردن علف‌های هرز، ضدعفونی و بازرسی گلخانه قبل و بعد کشت)
۲- شیمیایی (استفاده از حشره‌کش و سموم که معمولا پیشنهاد نمی‌شود).
۳- کنترل بیولوژیک (استفاده از کنــۀ شکارگر، زنبور انکارسیا و قــارچ مایکوتالا) که درایران بیشتر استفاده می‌شود.

شپشک‌ها:

انواع این آفات به‌صورت شپشک‌های آرد آلود، سپردار، نرم و شپشک‌های ریشه در گلخانه‌ها وجود دارند.

درختان میوه مثل سیب، هلو وگیاهان آپارتمانی و زینتی مانند حسن یوسف، سرخس، کاکتوس‌ها بیشتر مورد حملۀ این گیاهان هستند.

شپشک

روش‌های کنترل و درمان این آفت شامل موارد زیر هستند:

۱- پرهیز از آبیاری و کود دادن زیاد

۲- هرس شاخه‌های آلوده و سوزاندن آنها

۳- سم‌پاشی در زمستان‌ها (بهمن واسفند قبل از جوانه‌زنی) که در بعضی موارد سم‌های «کنفیدور» و «مالاتیون» را به مقداریک سی‌سی در یک لیتر آب ریخته و روی بخش‌های آلوده گیاه برگ، ساقه وبقیۀ بخش‌ها اسپری کنید.

مینوز:

از جمله مهمترین آفات گلخانه‌ای همین‌ مینوز‌ها هستند که کنترل شیمیایی روی آنها بی‌تأثیر است.
نوع‌های مختلفی از مینوز وجود دارد. برخی از به گوجه‌فرنگی، خیار و کاهو آسیب می‌زنند و انواع گونه‌های دیگر مینوز به گیاهان زینتی آسیب می‌زنند.

آفات گلخانه

ممانعت از فتوسنتز گیاهان یکی از خسارت‌هایی است که این نوع آفت‌ها به گیاهان می‌زنند.
خسارت زیاد این آفات به محصول‌های مثل نخود، لوبیا، سبزی‌ها و گوجه‌فرنگی است.

آفات مینوز

روش‌های مبارزه با آنها شامل موارد زیراست:

۱- کنترل زراعی (از بین بردن علف‌های هرز، حذف برگ‌های آلوده، زیرورو کردن و‌هوادهی به خاک)

۲- کنترل فیزیکی (تله‌های زرد چسبناک، توری ضد حشره روی دریچه‌های تهویه)

۳- کنترل بیولوژیک (زنبور پاراتیزوئید و‌مگس شکارگر سینوزیا)

مبارزه شیمیایی

آبدزدک:

گوجه فرنگی یکی از مهم‌ترین میزبان‌های این آفات است و بیشترین خسارت آب‌دزدک‌ها نیز روی بوته‌های همین گیاه است.

کنترل آبدزدک با روش‌های زیر است:

۱-روش‌های بیولوژیکی (شخم‌زدن، غرقاب زمین، پوشاندن اطراف بوته با پلاستیک، نصب تله‌های تشتکی)

۲- شیمیایی (استفاده از متالدهاید، دیازینون و‌مالاتیون) نام برد.

آفات و‌بیماری‌ آبدزدک
البته توجه کنید برای مبارزۀ شیمیایی اول باید زمین را غرقاب کرد و بعد از آن طعمه را به‌شکل بذر پاش به زمین داد.

تریپس:

آفات تریپس علاوه بر خسارت‌هایی که به‌صورت مستقیم به گیاه می‌زند، ویروس‌ها را نیز انتقال می‌دهد.

آفات تریپس

مبارزه با تریپس‌ها به صورت‌های زیراست:

۱- بیولوژیک (مواردی مانند تریپس‌های شکارچی، بالتوری‌های سبز، سن‌های شکارگر، کنه‌ها، و بعضی زنبورهای پارازیت کننده خاص می‌توانند در کنترل تریپس‌های تغذیه کننده از گیاه مؤثر باشند).

۲- زراعی (کنترل علف هرز، کاشت گونۀ سازگار به محیط و‌مقاوم، آبیاری به‌موقع، عدم استفاده از کود نیتروژن، حذف گل‌های قدیمی و ضعیف‌تر، هرس کردن، پوشاندن ردیف‌ها، مالچ منعکس‌کننده).

۳- مبارزۀ شیمیایی (حشره‌کش‌های تماسی مانند آزادیراختین، صابون‌های حشره‌کش، روغن‌های طیف محدودمانند روغن زیتون باغبانی، روغن زیتون و پیترین‌ها که بسیاری ازاین تولیدها در ترکیب با بوتوکساید استفاده می‌شوند.

شته‌ها:
بیشترین آفات است که در گلخانه‌ها وجود دارد همین شته‌ها هستند. به دلیل مقاومت آنها به سموم، از طریق شیمیایی نمی‌توان آنها را کنترل کرد.

راه حل پیشنهادی برای مبارزه با شته‌ها سم‌های شیمیایی نیست.

آفات شته‌ و مبارزه در گلخانه

راه‌های مبارزه با شته‌ها به‌صورت زیر است:

۱- بیولوژیکی (کفشدوزک و زنبورها، تله‌ها و‌کارت‌های زرد، عصارۀ تنباکو، محلول سیر)

۲- شیمیایی (ایمیداکلوپراید که به اسم تجاری «کنفیدور» شناخته شده با دز مصرفی نیم در هزار، مالاتیون ، پریمور، دیازینون ، پریمترین و دلتامترین) است.

زنجرک‌ها:

به‌طور معمول زنجرک‌ها در سطح زیر برگ‌ها زندگی می‌کنند. این آفات از بافت برگ‌ها تغذیه می‌کنند.

روش مبارزه با زنجرک

درکل مبارزه علیه این آفت به‌طور اختصاصی پیشنهاد نمی‌شود هرچند اگر در بعضی از موردها آفت طغیانی کند باید سمپاشی زمانی انجام شود که زنجره‌ها تخم‌ریزی نکنند.

برای این منظور سم‌پاشی باید درهنگام ظهور جوانه‌های برگ و گل انجام شود. یعنی حدودا ۱۵-۲۰ روز قبل باز شدن جوانه‌های برگ و پیدایش گل‌ها است.

چنانچه مبارزه با حشره‌های کامل قبل از گل انجام نشود باید صبر کرد تا پوره‌ها ظاهر شوند و بعد آن سمپاشی را انجام داد.

آفات زنجرک

کنۀ تارعنکبوتی:

رایج‌ترین آفات این روزهای گلخانه‌ها به‌خصوص در گلخانه‌های پرورش گل رز کنه تارعنکبوتی است. با افزایش گرما و‌دما این آفت‌ها زیاد می‌شوند.

رطوبت ساز

کم شدن رطوبت نیز باعث افزایش کنه‌های تارعنکبوتی می‌شود.

به همین دلیل در گلخانه‌ها به‌ویژه گلخانۀ گل رز پیشنهاد می‌کنیم که از رطوبت‌سازها برای کنترل رطوبت به‌ویژه در فصول گرم سال استفاده کنید.

رطوبت‌سازها علاوه براینکه کنترل رطوبت را انجام می‌دهند، سم‌ را نیز به‌طور محلول در آب پخش می‌کنند.

برای تهیۀ رطوبت‌ساز با ما تماس بگیرید.

 

آفات کنۀ تارعنکبوتی

روش مبارزه با این آفات شامل موارد زیر هستند:

۱- کنترل بیولوژیک (استفاده از کنه‌های شکارچی) 

۲- شیمیایی (سموم آبامکتین، بی‌فنازیت، بیفنترین، امایت، نیسورون، نئورون و دانیتول) هستند.

بیماری‌های گیاهی در کل شامل بیماری‌های باکتریایی، قارچی، نماتد، مایکوپلاسما و‌ ویروسی هستند.

زندگی مردم به طور مستقیم یعنی توسط نابودی منابع غذایی‌شان یا غیر مستقیم با نابودی منابع غذایی دامدارها تحت تأثیر بیماری‌های گیاهی است.

بیماری گیاهی و غذا

بیماری‌ها
انواع بیماری‌های گیاهی را در زیر نام می‌بریم:
– سفیدک
– ویروس موزائیک خیار
– ورتیسیلیوم
– فوزاریوم
– مرگ گیاهچه
– گال
– آتشک
– ذغالک
برای مثال از بین موارد بالا سفیدک‌ها ویروسی هستند و آتشک و ذغالک‌ها با عوامل بیماری‌زای باکتریایی به‌وجود می‌آیند.

حشراتی که برای کنترل بیولوژیک در کشاورزی مفید هستند

برخی حشرات برای کنترل سایر حشرات زراعی و باغی مفید هستند و‌ کمک می‌کنند تا بدون استفاده از کودهای شیمیایی و سموم حشره‌ها و آفات مضر را نابود کنیم.

۱- کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای و کفشدوزک کریپتولموس:

برای کنترل شته‌ها، شپشک آردآلود و بالشتک مرکبات کاربرد دارد.

۲- آخوندک یا شیخک:

برای ازبین بردن جیرجیرک، زنجره، مگس، عنکبوت، ملخ، زنبور، پروانه و شته نقش دارند.

۳- زنبورهای شکارگر تریکوگراما:

برای از بین برد پروانه‌ها، کرم‌های ساقه‌خوار برنج، کرم غوزۀ پنبه، کرم برگ‌خوار برنج، کرم ساقه‌خوار ذرت استفاده می‌شوند.

۴- آسیابک‌ها:

برای کنترل و از بین بردن مگس‌ها و پشه‌ها مفید هستند.

۵- پرندگان

از بین حیوانات پرندگانی مانند سارگلوی قرمز دشمن ملخ‌ها است و از ملخ تغذیه می‌کند. 

پرندۀ سار برای نابودی پروانه، لارو، کرم برگ‌خوار چغندر و سرخرطومی یونجه مناسب هستند.

دارکوب‌ها لارو حشره‌های چوب‌ خوار را از درون درختان بیرون می‌کشند. دارکوب‌ها را می‌توانیم به لانه گذاری در باغ‌ها تشویق کنیم.

مبارزه با هر کدام از انواع بیماری‌ها و آفات به‌طور تخصصی نیاز به بررسی دارد.

در قسمت قبلی راجع به مبارزه‌ها بیولوژیک مقداری توضیح دادیم، در این بخش مبارزه‌های بیولوژیک فرومونی را بیشتر بررسی می‌کنیم.

درراستای استفاده نکردن از سم‌ها استفاده از هشدار دهنده‌های فرومونی می‌تواند یک راه حل مفید باشد.

تله‌های فرومونی شامل موارد زیر هستند:

۱- تله‌های دلتا (Delta trape)

۲- تله‌های بالی (Wing trape)

۳- تله‌های قیفی (funnel trape)

۴- تلۀ دام (Dome)

۵- تلۀ مک‌فیل (MacPail) 

۶- سراتریپ (Cera trape) 

برای تهیۀ تله‌های فرومونی برای جلوگیری از آفات و بیماری‌های مزرعه و گلخانه با شماره‌های ۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰ و یا واتساپ تماس بگیرید.

در زیر به توضیح هریک از این تله‌ها می‌پردازیم

تله‌های دلتا

به شکل مثلثی هستندو دو سیم در قسمت انتهایی خود دارند. این سیم‌ها برای نگه‌داشتن تله‌ها هستند. صفحه‌ای چسبناک داخل تله وجود دارد که کپسول فرومون در داخل این تله قرار می‌گیرد.

تلۀ دلتا

تله‌های بالی

مثل تله‌های دلتا هستند، فقط به شکل بال قرارمی‌گیرند. کپسول فرومون به‌طور معمول در قسمت صفحۀ چسبناک زیرین یا توسط سیمی در ناحیۀ بالایی تله قرارمی‌گیرد. چون صفحه‌های زیری شکل بال به‌خود می‌گیرند به آنها بالی گفته می‌شود.

تل]بالی حشرات گلخانه و باغ

تله‌های قیفی

از سه بخش سطل، یک بخش قیف مانند و یک صفحۀ صاف تشکیل شده‌اند. قسمت قیفی داخل سطل و صفحۀ صاف روی بخش قیفی قرارمی‌گیرد. فرومون‌ها در سبد مخصوصی درقسمت بالای کلاهک قرار می‌گیرند. و‌برای کنترل آفات و بیماری‌ها استفاده می‌شوند.

تلۀ سطلی گرفتن حشرات

تله‌های دام

حالت گنبدشکل دارند که سبد فرومون در قسمت بالایی آنها تعبیه شده‌است.

تلۀدام

تلۀ مک‌فیل

مانند تلۀ دام است ولی که شکل آنها باهم فرق می‌کند.

تلۀ سراترپ

دو قسمت بدنه و‌سرپوش دارد. در قسمت بدنه سه سوراخ دایره‌ای وجود دارد. مگس‌ها وارد تله می‌شوند و در مایع مخصوص سراترپ می‌افتند.

آفات و مبارزه با سراتپ

جدول ۱- در جدول زیر تله‌های مناسب برای برخی آفت‌ها را نام برده‌ایم:

نام آفت مبارزۀ بیولوژیکی
کرم برگ‌خوار(زمان ظهور) تلۀ نوری
کرم برگ‌خوار(بالغ) تلۀفرومون جنسی
پروانه‌ها و شب‌پره‌های کوچک تلۀ دلتا و بالی
شب‌پره‌ها با جمعیت زیاد فونل یا قیفی
مگس‌های میوه(فقط نر) تلۀ سطلی
مگس میوه( هردو جنس نرو ماده) تلۀ مک‌فیل و دام(dome)
شته‌ها و مگس مینوز زنبور پارازتیوئید

 

تله‌های بیولوژیک برای مبارزه با آفت‌ها و حشرات در گلخانه‌ها

امروزه برای مبارزه با آفت‌ها و حشرات کمتر از سموم استفاده می‌شود. به‌ویژه اگر قصد وارد کردن محصول به بازار به‌صورت ارگانیک و یاصادرکردن محصول‌های خود را دارید، کیفیت محصول شما از نظر سلامتی در آزمایشگاه‌ها بررسی می‌شود.

بهترین راه مبارزه با آفت‌ها مبارزۀ صحیح بیولوژیکی بدون استفاده یا باحداقل و مقدار استاندارد مشخص شده است.

انواع تله‌های بیولوژیک شامل موارد زیر هستند:

۱- کارت‌های زردو آبی

۲- رول‌های آبی و زرد

۳-تله‌های نوری

۴- تله‌های جذب کنندۀ غذایی

۵- فرومون‌ها که شامل (تلۀ دلتا، بالی، قیفی، دام، مکفیل، سراترپ) هستند.

در زیر به توضیح هریک از موارد بالا می‌پردازیم:

کارت‌های زردوآبی

برای با طول موج زرد برای به دام انداختن حشراتی که جلب این نور می‌شوند مانند مگس سفید و مگس قارچی مناسب هستند.

این کارت‌ها مواد چسبند‌ای دارند که حشرات را ازبین می‌برند. این کارت‌ها به تعداد ۵۰ عدد در هر هکتار مناسب هستند.

هزینۀ بسته‌های ۱۵ تا ۲۰ عددی آنها از ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان متغیراست.

توجه: قیمت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۹ است برلی اطلاع از قیمت‌های روز با ما تماس بگیرید.

رول‌های زردو آبی

با همان کاربرد کارت‌ها هستند ولی هزینۀ آنها مقرون به‌صرفه‌تر می‌باشد.

هزینۀ رول ۱۵ با طول ۱۵ سانتی‌متر و عرض ۱۰۰ سانتی‌متر حدود ۵۵۰ هزارتومان است.

تله‌های دلتا

که جزء تله‌هایی اس که فرومون کار می‌کنند، یک وسیلۀ مطمئن برای کاهش جمعیت آفت‌هاست. این تله به شکل مثلث و تاخورده‌است.

دو سیم دارد که در قسمت انتهایی سیم‌ها سوراخ‌هایی در قسمت بالایی قرار دارد. صفحه‌های چسبناکی در قسمت انتهایی تله‌ها هستند و کپسول فرومون در داخل تله قرار می‌گیرد.

سایر تله‌های فرومونی را در قسمت بعدی توضیح خواهیم داد.

تله دلتا آفات

تله‌های نوری

از آنجا که به دام انداختن حشرات و آفت‌ها در طول روز به‌دلیل پنهان شدن آنها کاردشواری است، از تله‌های نوری برای جذب و از بین بردن آنها در گلخانه‌ها استفاده می‌شود.

تله نوری مبارزه با آفات و حشرات

در حشرات رفتارهای فتوتاکسی وجود دارد، که این رفتارها باعث می‌شوند که بتوانیم از تله‌های نوری برای مبارزه با آنها درگلخانه‌ها استفاده کنیم.

حشره‌ها جذب طول موج‌های ۳۶۵ نانومتر می‌شوند. نور ماوراء بنفش که ۴۵۰ نانومتر یا ۷۹۰ تراهرتزاست، می‌تواندحشرات را جذب کند.

هرچه به طول موج اشعۀماوراء‌بنفش نزدیک‌تر شویم، قدرت جذب حشرات به‌همان میزان در گلخانه افزایش پیدا می‌کند.

برخی نورها مثل نور زرد با طول موج ۱۵۰۰ و نور قرمز با طول موج ۷۰۰ نانومتر موجب دور شدن حشرات می‌شوند. هردو این نور به‌ویژه نور زرد حشرات را از خود دورمی‌کند.

کدام یک از کارت‌ها را باید برای کدام آفت انتخاب کنید؟

همان‌طور که می‌دانیم کارت‌ها و‌نوارهای زرد و آبی به منظور جلوگیری حشرات و آفات استفاده می‌شوند. یکی از روش‌های غیرشیمیایی و مهم که امروزه در باغ‌ها، مزرعه و گلخانه‌ها رایج شده همین کارت‌های زرد و آبی هستند.

به‌علت اینکه حشرات دربرابر طول موج‌های ۳۰۰ تا۶۰۰ نانومتر عکس‌العمل نشان می‌دهند و به سمت آنها جذب می‌شوند از این کارت‌ها استفاده می‌کنیم.

کارت‌های زرد رنگ برای موارد زیر کاربرد دارند:

۱- شته‌های بالدار

۲- مگس میوه

۳- پسیل

۴- مگس مینوز

۵- زنجرک‌ها

۶- سفیدبالک

کارت آبی در موارد زیر کاربرد دارند:

۱- تریپس

۲- پروانۀ برگ خوار

چراغ‌هایی به نام بلک لایت (Black light) هستند.

لامپ‌های سیاه مانند لامپ‌های مهتابی هستند. تفاوتشان با لامپ‌مهتابی این است که لامپ‌های سیاه مادۀ سفید رنگ را ندارند وگاز جیوه با شیشه‌ای به رنگ سیاه درست شده‌اند.

این لامپ‌ها نورکمی از رنگ بنفش دارند و نور ماوراء‌بنفش تولید می‌کنند. حشرات جذب این نور می‌شوند و بعدازآن در مخزن حاوی سم سقوط می‌کنند و ازبین می‌روند.

گاهی اوقات نیز آفات توسط تخلیۀ الکتریکی و بدون نیاز به سموم ازبین می‌روند. به‌طورمعمول آفت‌ها از فاصلۀ ۷- ۳۰ متری جذب این نورها می‌شوند.
اگر این لامپ‌ها با سم داخل مخزن‌ها به‌کار بروند، در مخزن‌ها به‌طور معمول از سم‌های دیازنون، آمبوش و سایترمترین و پروتئین هیدرولیزات استفاده می‌کنند.
تعداد این تله‌ها بسته به مساحت گلخانه‌ها و تعداد حشرات بسیار متفاوت است. همچنین برای جلب حشرات می‌توان از فرومون‌های جذب کننده استفاده کرد و‌این فرومون‌ها را داخل محلول سم تزریق نمود.

البته انواع دیگری نیز هستندکه توسط مخزن الکتریکی حشرات را ازبین می‌برند.

انواعی ازین تله‌ها که دوست‌دار محیط زیست هستند، یک تشتک و یک لامپ دارند، که‌نوررا با طول موج مخصوص برای جذب حشرات و آفت‌ها که در بالا به آن اشاره کردیم پخش می‌کنند.

برخی ازاین لامپ‌ها عموما توسط نورخورشید در طی روز شارژ می‌شوند و در شب به‌طورخودکار روشن می‌مانند و به‌طور عمده نیازی به سیم‌کشی ندارند. این لامپ‌ها به نور خورشید مقاوم هستند و مصرف سم‌های شیمیایی را به حداقل می‌رسانند.

و این نمونه‌ها از نوع مبارزۀ بیولوژیک و سالم به‌شمارمی‌روند.
اجزای آنها به‌طورمعمول شامل تشت آبی رنگ، رابط پلاسیتکی آبی رنگ، دو عدد سبد فرمون ، لوله فلزی رابط، لامپ سولارهستند.

تلۀ نوری

تله‌های قیفی

این نوع تله‌ها نیز در بازار وجوددارند. که به‌طور معمول تله‌های قیفی‌ برای برخی کاربردها مناسب‌تر هستند.

در تله‌های قیفی از رنگ زرد و‌فرومون استفاده می‌شود. اجزای این تله‌ها شامل محفظه‌ای شفاف، درب زرد، کلاهک سبز، سبد فرمونی سبز رنگ، درب سبد فرمونی وبند آویزهستند.

۳۰ تا ۴۰ عدد از تله‌های قیفی برای هرهکتار مناسب هستند. البته این انتخاب با توجه به نوع محصول و محیط کشت گلخانه متفاوت است.

برای تهیه تله‌های قیفی برای مزرعه مشاوران ما تماس بگیرید.

۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰

به عنوان مثال یک آفت گوجه‌فرنگی «بید گوجه‌فرنگی» است. طبق تحقیقات انجام شده، نور ماوراء‌بنفش به خوبی باعث کنترل جمعیت و کاهش آسیب توسط این آفت در گلخانه‌هامی‌شود.

طول عمر متوسط لامپ‌های فرابنفش در تله‌های نوری ۹ ماه یا ۷۰۰۰ ساعت است. و لازم است این لامپ‌ها در سال یک یا دوبار تعویض شوند.
محل نصب این تله‌ها بسیارمهم است. تعداد تله‌ها بسیار وابسته به محیط و محل نصب آنهااست‌. به‌عنوان مثال مگس‌ها در تله‌های نزدیک سطح زمین و شب‌پره‌ها درتله‌های دورتر از سطح زمین سریع‌تر ازبین می‌روند.

این تله‌ها باید قبل از هجوم نسل اول حشرات تا دورۀ پس از برداشت نصب شوند.

آفات گلخانه

هزینۀ تله‌های قیفی از نوری کمتر است. این تله‌ها قیفی که یکی ازمبارزه‌های غیرشیمیایی درگلخانه‌هاست، هزینۀ کمتری دارد. تله‌های قیفی ۳۰هزار تا ۵۰هزار تومان است. تلۀ نوری باتوجه به ساخت و مدل آنها از ۳۰۰هزار تا یک میلیون تومان متغیر هستند.

نکته: توجه کنید که این نوع تله‌ها می‌توانند به‌صورت مجزا یعنی فقط نوری یا فرومونی و غیره یا به‌صورت ترکیبی از این دونوع با توجه به نوع محصول نوع آفت منطقه و تراکم آفت استفاده شوند.

برای مبارزۀ بیولوژیک و تخصصی و محصول‌های ارگانیک و بدون سم در گلخانه با مشاوران ما تماس بگیرید.

برخی کشاورزها و گلخانه‌داران خودشان این تله‌ها را می‌سازند.

روش ساخت این تله‌ها به طور دستی و توسط برخی ابزارها امکان‌پذیر است. این کار در مساحت‌های کم ممکن است جواب‌گو باشد. ولی پیشنهاد ما خرید این تله‌هاست زیرا کارآیی بالاتری در مبارزه با آفت‌ها دارند.

برای اطلاع از ضدعفونی خاک و گلخانه‌ها مقالۀ زیر را نیز می‌توانید مطالعه کنید.

ضدعفونی خاک به روش ارگانیک و معرفی پراکسیدین

روش نصب و‌نگهداری تله‌های نوری

برای به‌دام انداختن حشرات تله‌های نوری (Insect light trap ) که به‌طور مختصر به آن ILT نیز می‌گویند، به‌منظور پیداکردن و‌کنترل حشراتی که پرواز می‌کنند و در مزارع به‌شکل اتفاقی مشاهده می‌شوند، استفاده می‌شود.

نورفرابنفش همان اشعه‌ای است که در حقیقت تله‌ها بر مبنای آن کار می‌کنند و براساس همین اشعه، به لامپ‌های مربوط به آن نیز لامپ بلک لایت می‌گویند.

نوربالا حشراتی مانند مگس، شب‌پره ها را به سمت خود جذب می‌کند و ازاین طریق حشره داخل تله کشیده می‌شود و به دوصورت الکتریکی یا به‌سیلۀ صفحۀ چسبناک از بین می‌رود.

بیولوژیک

 

برمبنای تعریف بالا ما دونوع تلۀ نوری برای مبارزه با آفات داریم:

۱- تله با تخلیۀ الکتریکی یا همان ZIPZAP

۲- تله با صفحۀ چسبناک

کاربرد هریک ازاین تله‌هارا باهم در ادامه بررسی خواهیم کرد.

درصورتی که شرایط از نظر نوری مناسب باشد، شب‌پره‌ها ازفاصلۀ ۳۰ متر و مگس‌ها از فاصلۀ ۷.۵ متری به سمت این تله‌ها جذب می‌شوند.

منظور ما از شرایط نوری مناسب چیست؟

شرایط نوری مناسب در اصل همان اثر وجود و‌عدم وجود نوری است که در محیط گلخانه یا فضا یا اتاقی که این تله‌ها در آنجا استفاده می‌شوند.

شرایط مناسب برای جذب حشرات، همان عدم وجود نور است.

نکته: درمکان‌های تهیه و‌توزیع مواد غذایی در کشور از لامپ‌های فلورسنت معمولی آبی استفاده می‌شودکه تأثیر آن کم است و به‌طور معمول انتظارات ما را برآورده نمی‌کند.

محل نصب تله‌های نوری

یک تقسیم‌بندی دیگر نیز وجود دارد که براساس محل نصب انجام شده‌است و هرکدام از دونوع تله‌های نوری به این پنج نوع طبقه‌بندی می‌شوند.
۱- آویزی از سقف
۲- دوسویه
۳- آویز به‌دیوار
۴- سه‌گوش
۵- چسب‌دار

محل نصب تله‌های بیولوژیک

 

کاربرد تله‌های نوری

علاوه بر اینکه تلۀ نوری مگس‌ها و حشرات مزاحم و‌آفات را از بین می‌برد، به منظور پایش آلودگی‌ها نیز بسیار مفید است و می‌تواند یک سیستم اولیه برای هشدار باشد.

این سیستم در حقیقت شرایط بهداشتی یا کم‌شدن اثر اقدام‌هایی که برای کنترل جمعیت آفت‌ها را در قسمت‌هایی که این تله‌ها نصب شدند را نشان می‌دهد.
باید توجه کنیم که تله‌های نوری چسبناک به‌علت اینکه حشرات را به‌صورت کامل شکار می‌کنندو شناسایی را آنها را راحت‌تر می‌کنند، برای این کاربرد مناسب‌تر هستند.

تله‌های الکتریکی چون حشره را منفجرمی‌کنندمانع تشخیص و‌شناسایی صحیح آن می‌شوند هرچند متخصصین حشره‌شناسی گاهی می‌توانند از روی بقایای حشره‌ها نیز آنها را شناسایی کنند ولی توصیۀ ما به‌طور کلی استفاده از تله‌های نوری چسبناک است.

به منظور مدیریت و کنترل حشرات باید هر هفته یک‌مرتبه صفحه‌های چسبناک یا ظرف جمع‌آوری حشرات را بررسی و آن را تمیز کرد.

این عمل فقط برای مدیریت و نظارت بر گلخانه یا مزرعه نیست بلکه باعث جلوگیری از زیاد شدن سوسک‌ها سایر پوسیده‌خواران در داخل تله می‌شود.

نکته: باید دقت کنید که بقیۀ حشرات که داخل تله و سایر بخش‌های آن از بین رفته‌اند را تمیز کنید و‌فراموش نکنید.

در زیر چند مثال می‌زنیم که راجع به اطلاعات از بقایای حشرات به‌دست می‌آید:

۱- آفات مگس‌های خانگی با تعداد زیاد در تله نشان‌دهندۀ محل نشو و نمای آنها در نزدیکی محل نصب تله‌ها است.

۲- مورچه‌های بالدار در داخل تله‌ها نشان‌دهندۀ وجود لانه در نزدیکی محل تله است که می‌توان آن را پیدا کرده و برای کنترل آنها اقدام کرد.

۳- پشه‌های شکارشده در تله نشان‌دهندۀ جذب آنها در عصرها به سمت چسب‌ها است.

 

طرز نگهداری از تله‌های نوری

قلب یک تلۀ نوری درواقع همان لامپ فلورسنت بنفش است که برای مبارزه با آفات  حشرات را جذب می‌کند. حداکثر توان کارکردن یک لامپ را بانگاه کردن آن نمی‌توان به‌طور دقیق اندازه گرفت.

در داخل لامپ‌ها فسفر وجود دارد که بعد از حدود یک سال کارآیی آن به میزان ۵۰ درصد کم می‌شود. طول عمر یک لامپ فرابنفش در تله‌های نوری به‌طورتقریبی ۹ ماه یا ۷۰۰۰ ساعت است.

برای همین تعویض این لامپ‌ها هردوسال یک‌بار درصورت استفادۀ مداوم و هر یک سال در صورت عدم استفادۀ دائمی، ضروری است.

توجه: حتی وقتی به‌نظر می‌رسد که لامپ‌های تله‌های نوری با قدرت کار می‌کنند، حتما باید هر یک یا دو سال یک‌بار با توجه به شرایطی که در بالا توضیح دادیم تعویض شوند.

اتصال‌های الکتریکی را در هنگام جداکردن تله از مدار کنترل کنید. اگر سیم‌کشی‌ها، عایق‌بندی‌ها و‌سوکت‌ها و‌بقیۀ موارد ایراد فنی داشت یا لامپ‌ها شکسته بود، تعمیر کنید.

حتما بخش‌های بیرونی تله‌ها را تمیز کنید. اکستریور و‌رفلکتور تله را بشویید و خشک کنید.
برای دانستن تاریخ عوض‌کردن تله‌ها حتما با تکه‌ای چسب تاریخ را در زیر تله بچسبانید.

چگونه تله‌ها را نصب کنیم؟

اصول و قاعدۀ مشخصی برای نصب تله‌ها وجود ندارد. اکثر حشرات از فاصلۀ بیشتر از سی متر و مگس خانگی از بالاتر از ۷.۵ متر جذب تله‌ها نمی‌شوند. محل نصب کردن درست و مناسب تله‌ها از تعداد تله‌ها بسیار مهم‌تراست.

برای مثال اگر شما تله را در جای مناسب نصب کنید احتمال اینکه حشرات جذب آن شوند بیشتر از زمانی است که تعداد زیاد تله را در جاهای نامناسب قرار دهید.

برای مشاورۀ تخصصی‌تر و راهنمایی برای مبارزۀ اصولی با آفات و بیماری‌ها با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰

ورودی‌های راهروها در فاصلۀ ۴.۵ تا ۷.۵ متر از محل ورود یکی از بهترین بخش‌ها برای نصب تله‌های نوری است.

فاصلۀ ۴.۵ تا ۷.۵ متری از در ورودی ساختمان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز یکی از مناسب‌ترین محل‌ها برای نصب این تله‌ها است.

تله های نزدیک به سطح زمین نسبت به تله‌های سقف آویز حشرۀ بیشتری شکارمی‌کنند.

تله‌هایی که فاصلۀ بیشتری از کف محل دارند بیشتر برای شکار شب پره ها مناسب هستند.

بهتر است از تلۀ نوری برای مبارزه با آفات فقط در مکان‌های داخلی استفاده کنید. اکرتله‌های نوری در بخش‌های خارجی باشند، باعث صید بیشتر حشرات غیر آفت خواهند شد.

بسیار سخت است که تله‌های مورد نیاز و تعداد آنها را به‌طور مناسب انتخاب کنید.

آموزش نصب تله‌های سقف‌آویز دوطرفه:

درارتفاع ۲.۵ تا۳ متر از زمین و به فاصلۀ ۴.۵ متری از سکوی بارانداز در بخش داخل ساختمان این تله‌ها را نصب می‌کنیم.

به علت اینکه قرار دادن این تله‌ها در موازات درها باعث جذب حشره‌ها از بیرون به داخل گلخانه یا فضای مورد نظر شما می‌شود، دقت کنید که تله برای جلوگیری از جذب حشرات به‌صورت عمود بر درها قرارگیرد.

آموزش نصب تله‌های نوری دیواری و تله‌های نوری سه‌گوش:

به‌دلیل اینکه مگس‌های خانگی نزدیک به سطح زمین پرواز می‌کنند، به‌طور معمول در ارتفاع ۰.۹ تا ۱.۵ متری سطح زمین قرار داده می‌شوند.
سعی کنید برای مبارزه با آفتت این تله‌ها را در راهروهای باریک و‌نزدیک به ورودی‌ها نصب کنید زیرا تأثیر بسیار بیشتری دارند.

گوشه‌های خارجی محل تقاطع در راهروها به‌علت اینکه حشره‌ها را از هر دو جهت به سمت خود جلب می‌کنند، بهترین مکان نصب این نوع تله‌ها هستند.

برعکس تله‌های چسبناک، تله‌های تخلیه الکتریکی را باید در فاصلۀ بیشتر از ۱.۵ متر از سطح‌ها نصب کنید.

برای مکان‌های عمومی همان‌طورکه قبلا گفتیم، بهترین انتخاب تله‌های چسبناک هستند.
برای مناسب‌ترین انتخاب پیشنهاد می‌کنیم حتما با مشاوران ما در تماس باشید.

[author title=”هدیه حیاتی” image=”https://www.linkedin.com/in/hediyeh-hi-835496201″]مترجم در زمینه تخصصی مهندسی کشاورزی و علاقه مند به تولید محتوا[/author]

ترجمه و ارائه اختصاصی وب سایت مدرن فارم http://modernfarm.ir
کپی و انتشار بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

منابع

https://entomology.ca.uky.edu/ent60

https://gpnmag.com/article/managing-pests-and-diseases-greenhouse/

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-entomologist/article/abs/biological-control-of-greenhouse-whitefly-trialeurodes-vaporariorum-

aleyrodidae-homoptera-on-short-term-crops-by-manipulating-biotic-and-abiotic-factors/11D9D95DBEE44710E7FB3197E51A295B

https://www.gardeningknowhow.com/special/greenhouses/greenhouse-plant-pests.htm

https://www.gardendesign.com/how-to/aphids.html

https://www.alamy.com/a-leafhopper-is-the-common-name-for-any-species-from-the-family-cicadellidae-these-minute-insects-colloquially-known-as-hoppers-image215251082.html

https://www.houseplantjournal.com/spider-mites

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ll7XDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA284&dq=disease+and+pests+in+greenhouse&ots=zXXsYp0p7N&sig=6LsJDcV1rwXa79bM-j94fdkb7JU#v=onepage&q=disease%20and%20pests%20in%20greenhouse&f=false

https://entomology.ca.uky.edu/ent60#:~:text=Common%20Greenhouse%20Insects%20and%20Related%20Pests&text=Some%20common%20and%20important%20greenhouse,%2C%20mites%2C%20slugs%20and%20snails

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *