تصاویر ماهواره ای در کشاورزی، فراتر از صرفا سنجش نیتروژن | مدرن فارم

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی، فراتر از صرفا سنجش نیتروژن

امروزه ثابت شده است؛ مزایای استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی فراتر از بهبود عملکردی می باشد که از تحلیل متغیرهای کاربردی بررسی نرخ نیتروژن بدست می آید.

برخی از این مزایا توسط سایر وبلاگ ها و سایت ها با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است اما فکر می کنم می توان با بررسی فرصت هایی که می توان با استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی و ارزش افزوده ای که می توان در این کار به دست آورد ، شروع کرد.

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی و مدیریت سایبان در کُلزا

استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی برای شناسایی مناطقی که از نرخ بالایی از تنظیم کننده رشد گیاه (PGR)  بهره مند می شوند، موفقیت آمیز بوده است؛ با استفاده از PGR های با کارایی های متغیر، می توان به تعدیل خوابیدگی گیاه در مناطق مربوط (بسته به خاک، نوع گیاه، نوع گونه و…) ، بهبود جذب نور و ترغیب توسعه محصول سازگار با منطقه کمک کرد. آزمایشات میدانی SOYL هنگام استفاده از این روش برخی از توان های ممکن را در محصولات غلات نشان داده است و ما همچنان تحقیقات مربوط به این زمینه را ادامه خواهیم داد.

از مزایای استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی برای تعیین کاربردهای PGR در کلزا، عبارت است از؛ امکان مشاهده واکنش های محصول نسبت به نرخ های بالاتر مناطق تعیین شده و توانایی تصمیم گیری مقرون به صرفه با اجتناب از برنامه های کاربردی در مناطق زیست توده کم می باشد. همچنین می تواند خطر و ریسک از بین رفتن محصول را کاهش دهد.

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

 

استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی جهت دستیابی به نهایت بازدهی

تطبیق ورودی های نیتروژن با زیست توده بدین معنی است که می توانید محصول را از نظر کیفیت و پروتئین به بالاترین حد سود دهی برسانید. در هر دو آزمایش کار آزمایی میدانی و تحقیقات در مقیاس های بزرگ می توان شاهد این اتفاق بود که؛ تولیدکنندگانی که از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی برای مدیریت محصول استفاده می کنند بیش از کسانی که اطلاع دقیقی از سطح پروتئین محصول ندارند، به برداشت محصول با کیفیت مورد انتظار خود دست یافته اند.

 

 

 

در نمودار زیر می توانید مقایسه ی نرخ متغیر نیتروژن و بازیابی مواد غذایی برای گندم ها را مشاهده کنید:

 

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

VRN:  نرخ متغیر نیتروژن

FRN: شبکه بازیابی مواد غذایی

 

نمونه برداری هدفمند و پیاده سازی

هنگام استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی برای نظارت بر پیشرفت محصول؛ می توانید مناطقی که رشد کم دارند را در طول فصل کشت تشخیص دهید. برخی از مناطق ممکن است در طول سال یکنواخت و سازگار باشند، بنابراین باید برای نمونه گیری از هر نقطه اسیدی یا سطح مواد مغذی پایین که ممکن است بر رشد محصولات تاثیر بگذارند، مورد هدف قرار گیرند.

برای مناطقی که به طور غیر منتظره ای دارای رشد کم می باشند؛ این موارد باید بیشتر در طول پیاده سازی های میدانی توسط مدیر یا متخصص کشاورزی انجام شود تا پتانسیل لازم برای مدیریت آفات یا بیماری ها را تعیین کنند. با استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی که به چنین داده های دقیق و صحیحی دسترسی پیدا می کنید، می توانید محصولات خود را از نظر بازدهی و سلامت گیاه، به ارزشمندی بسیاری برسانید.

 

نظارت بر آزمایش های انجام شده در مزارع

در مزارع؛ آزمایشات یکی از جنبه های  بسیار مهم از تحقیقات ما می باشند و تصاویر ماهواره ای در کشاورزی می توانند به روشی کاملاً مؤثر و در عین حال ساده جهت مشاهده دقیق نتایج مورد استفاده قرار گیرند. تمام نواحی مزارع یا حتی هر قسمت از منطقه را که بخواهید می توانید شناسایی، نظارت و یا نتایج هر گونه آزمایش مربوط به آن را بررسی کنید.

به عنوان مثال؛ ممکن است میزان بذر، نرخ ورودی، محصولات مختلف یا روش های کشت، آزمایش شده و تأثیر آنها روی بازدهی محصول با دقت بررسی شود. همچنین هرگونه تفاوت یا مشکل در رشد تشخیص داده می شود و سپس می توانید آنها را در پایگاه داده مربوطه، ارزیابی کنید تا تاثیر روش های متفاوت بر روی محصول را مشاهده کنید.

 

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

 

مدیریت و برنامه ریزی محیطی

با تمرکز روزافزون به محیط کشاورزی و لایحه اخیر کشاورزی که پیش بینی های خود را برای ده سال آینده روشن می کند، احتمالا مشاغل های کشاورزی انتظار رویارویی با معیارهای محیطی خاصی را خواهند داشت. به عنوان بخشی از این فرصت جهت استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای موجود در دسترس شما، می توانید به شناسایی مناطق کلیدی برای نظارت با استفاده از یک رویکرد کاملا یکپارچه در زمین (مزرعه) کمک کنید.

 به عنوان مثال ، با مراجعه به بایگانی تصاویر SOYL می توانید مناطق با عملکرد ضعیف و قوی از زمین را شناسایی کنید. تحقیقات بیشتر با استفاده از سرویس SoilLife می تواند جهت برجسته کردن هرگونه کاربرد اساسی انجام شود و در مواردی که مشکل برطرف نشد، می توان از آخرین اطلاعات موجود در پایگاه داده جهت برنامه ریزی محیطی مناسب، استفاده کرد.

 

بهبود راندمان مصرف نیتروژن

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی و نرم افزارهای کاربردی کشاورزی می توانند نقش به سزایی در بهبود بهره وری مصرف نیتروژن داشته باشند. با ایجاد نقشه های کاربردی با استفاده از داده ها، می توانید راندمان مصرف نیتروژن که یکی از مهم ترین مواد های مغذی جهت رشد و تکثیر گیاهان می باشد را کنترل کنید و به حداکثر برسانید (افزایش خروجی در واحد اضافه ورودی). مهم تر از همه، نیتروژن باقیمانده از کود شیمیایی به حداقل خواهد رسید، به این معنی که تلفات N و سنگ شویی در آب های زیرزمینی کاهش خواهد یافت. کاهش تلفات به معنی افزایش ارزش هر پوند صرف شده برای کود شیمیایی می باشد.

 

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

 

برنامه ریزی میزان بذر متغیر

اگر تصاویر ماهواره ای شما مناطقی با زیست توده کم، به ویژه در اوایل فصل کاشت را نشان دهند، می توانند با میزان بذر بالایی (تعداد بوته در واحد سطح زمین) را مورد هدف قرار دهید. در مقابل ، بخش هایی از زمین که زیست توده بسیار بالایی را در تصاویر ماهواره ای سال گذشته نشان داده اند، مخصوصا اگر سابقه خوابیدگی داشته باشند، می توانند برای کاهش نرخ بذر مورد هدف قرار گیرند. در این گونه شرایط به طور عادی، از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی در رابطه با داده های مربوط به نوع خاک و نقشه های رسانش جهت بهبود نقشه های نرخ بذر متغیر استفاده می شود.

مدیریت سبزه زار

از تصاویر ماهواره ای می توانید برای نظارت بر رشد محصول در طی فصل استفاده کنید تا بتوانید مدیریت چراگاه را برنامه ریزی کرده و به حرکت دام ها به داخل و خارج از مزارع در مناسب ترین زمان کمک کنید (به این معنی که چراگاه ها آماده و قابل استفاده برای هر نوع دامی مجزا می باشد و به راحتی می توانید زمان ورود و خروج، خوراک و … دام را مدیریت کنید). تبدیل شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) به ماده خشک می تواند جهت ایجاد کود حیوانی برای مزرعه استفاده شود.

 

 

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

از داده های تصاویر ماهواره ای خود جهت رسیدن به حداکثر پتانسیل استفاده کنید

در ادامه تأکید می کنم که ، وقتی از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی به عنوان ابزاری برای مدیریت مزرعه استفاده می کنید، نه تنها می توانید فراتر از استفاده از آن برای میزان نیتروژن متغیر استفاده کنید، بلکه با هزینه صرف شده به خدماتی فراتر از یک مدیریت ساده و سنتی دست می یابید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از موارد فوق یا صحبت با یکی از اعضای تیم ما در مورد استفاده از تصاویر ماهواره ای در مزرعه خود ، لطفا با ما در تماس باشید.

 

منبع:

Satellite imagery – more than just Variable Rate Nitrogen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *