نگاهی به کشاورزی هوشمند

نگاهی به کشاورزی هوشمند

نگاهی به کشاورزی هوشمند

تحقیقات در ارتباط با کشاورزی دقیق از اواسط ١٩٨۰ در ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اروپای غربی آغاز شد. کشاورزی هوشمند یک استراتژی مدیریتی می باشد که با استفاده از فناوری اطلاعات به استخراج اطلاعات از منابع مختلف به منظور تصمیم گیری مناسب برای تولید محصول می پردازد. این روش شامل مطالعه و مدیریت تغییرات در زمینه های موثر بر محصول می باشد.

 

 

نگاهی به کشاورزی هوشمند
نگاهی به کشاورزی هوشمند

 

 

هم چنین شامل نمونه برداری، نقشه برداری، تجزیه و تحلیل و مدیریت در نواحی خاص با تغییرات زمانی و مکانی با توجه به حاصلخیزی خاک، جمعیت آفت و ویژگی های محصول است. جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب و در نهایت اعمال عملیات مدیریتی بر پایه اطلاعات بدست آمده از مراحل اساسی در کشاورزی دقیق می باشد. در این رویکرد با رعایت مسائل زیست محیطی و در نظر گرفتن تمامی جنبه ها، تغییرات زمانی و مکانی را برای رسیدن به تولید مناسب و پایدار مدیریت می کند. نظر به اینکه عوامل موثر بر رشد گیاهان زراعی از جمله خصوصیات خاک، گیاه، علف-های هرز و… در هر بخش از مزرعه متفاوت است باید بهینه سازی مصرف نهاده های تولید برای هر قسمت از مزرعه به صورت جداگانه صورت گیرد. به این ترتیب این رویکرد منجر به افزایش پتانسیل کارایی مدیریت مزرعه از طریق شناخت کامل منطقه مورد بررسی توسط مدیران بخش کشاورزی می گردد. این فناوری با برآوردن نیاز گیاه زراعی در هر نقطه، افزایش کارایی تولید و کاهش یا به حداقل رساندن اثرات محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی باعث ارتقا سود اقتصادی، سلامت محیطی، پذیرش اجتماعی و فعالیت های تولیدی کشاورزی می گردد.

 

نگاهی به کشاورزی هوشمند
نگاهی به کشاورزی هوشمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *