بایگانی دسته‌ی: تراس گاردن،روف‌گاردن و دیوار سبز

تراس‌گاردن، روف‌گاردن و دیوار سبز طراحی و اجرا

تراس‌گاردن و روف‌کاردن

تراس‌گاردن در لغت چه معنی دارد؟ تراس‌گاردن از واژه تراس که در زبان فارسی همان بهارخواب است آمده ولی در معماری فضاهایی را میگویند که به خانه متصل است. تراس‌ها سقف ندارند و جزء مشاعات هستند و مساحت آنها معمولا جزئی از مساحت خانه محسوب نمی‌شود. به طور معمول بالکن یا تراس را در قسمت […]