بایگانی دسته‌ی: کشاورزی دقیق

تصاویر ماهواره ای و کشاورزی دقیق | نمونه موفق کشاورزی دقیق در کانادا

تصاویر ماهواره ای

کشاورزی دقیق: به سوی “سفارشی سازی” کود شیمیایی به منظور به حداكثر رساندن بهره وری های اقتصادي و زیست محيطي   کشاورزی کانادا به دلیل اینکه بسیار مدرن و مولد ثروت است از شهرت بین المللی برخوردار می باشد. کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند و به ۸٪ تولید ناخالص داخلی یا […]

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی، فراتر از صرفا سنجش نیتروژن | مدرن فارم

تصاویر ماهواره ای در کشاورزی، فراتر از صرفا سنجش نیتروژن امروزه ثابت شده است؛ مزایای استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی فراتر از بهبود عملکردی می باشد که از تحلیل متغیرهای کاربردی بررسی نرخ نیتروژن بدست می آید. برخی از این مزایا توسط سایر وبلاگ ها و سایت ها با جزئیات بیشتر مورد بررسی […]

تجزیه و تحلیل ماهواره ای پوشش گیاهی مزرعه به کمک شش شاخص طیفی مافوق NDVI

شش شاخص طیفی مافوق NDVI برای تکمیل تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی مزرعه شما آیا می دانید حداقل صد شاخص طیفی دیگر ، به جز NDVI (شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی[۱]) ، که به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی استفاده می شود وجود دارد؟ هر شاخص در اصل یک ترکیب خاص […]

داده های ماهواره ای و کشاورزی دقیق | افزایش سود و بازده کشاورزی

چگونه استفاده از داده های ماهواره ای نهایت سودمندی کشاورزی را تضمین می کنند؟     آیا می دانید ۳۷% از سیاره ما صرفاً جهت کشاورزی استفاده می شود؟ بقا و پیشرفت کارآیی ما در کشاورزی یکی از مهمترین چالش هایی است که بشر در دهه های نه چندان دور با آن روبرو خواهد شد. […]