بایگانی دسته‌ی: کود کشاورزی

هیومیک‌اسید، طلای سیاه کشاورزی و افزایش عملکرد محصول

هیومیک اسید

هیومیک‌‌اسید و تعریف آن مادۀ ذکرشده در واقع مادۀ طبیعی است که در اعماق زمین وجود دارد. در نتیجۀ فرآیند تولید شدن مجدد خاک‌ها که شاید میلیون‌ها سال طول بکشد محصول ثانویه‌ای به‌نام «هیومیک‌اسید» به وجود می‌آید. برای ایجاد این مواد مواردی مانند فشارهوا، دمای مناسب، ترکیبی از موادآلی و شرایط جغرافیایی مربوط را نیاز […]