بایگانی برچسب: برنامه کوددهی

کوددهی، برنامه کودی، کودهای رایج درایران و ناسازگاری کودها باهم

کوددهی و برنامه کودی، کودهای رایج در ایران و‌ناسازگاری کودها باهم از اثرهای مهمی که بین کودها و عناصر غذایی در خاک و گیاهان وجود دارد، اثرات ناسازگاری آنها در هنگام کوددهی آنها است. باید به این موضوع دقت کرد. اکنون به تعریف ناسازگاری کودها و عناصر غذایی آنتاگونیست می‌پردازیم این یعنی بیش از حد […]

هیومیک‌اسید، طلای سیاه کشاورزی و افزایش عملکرد محصول

هیومیک اسید

هیومیک‌‌اسید و تعریف آن مادۀ ذکرشده در واقع مادۀ طبیعی است که در اعماق زمین وجود دارد. در نتیجۀ فرآیند تولید شدن مجدد خاک‌ها که شاید میلیون‌ها سال طول بکشد محصول ثانویه‌ای به‌نام «هیومیک‌اسید» به وجود می‌آید. برای ایجاد این مواد مواردی مانند فشارهوا، دمای مناسب، ترکیبی از موادآلی و شرایط جغرافیایی مربوط را نیاز […]