بایگانی برچسب: تعریف کشاورزی هوشمند

تعاریف کشاورزی هوشمند

تعاریف کشاورزی هوشمند با مرور فناوری‌های موجود و کمک‌کننده به بخش کشاورزی باید گفت که در واقع صنعت کشاورزی در آینده کاملاً متصل خواهد بود: ماهواره‌ها و حسگرهایی که در زمین کار گذاشته شده‌اند، اطلاعات مرتبط با وضعیت محصولات را فراهم می‌کنند.       این اطلاعات به همراه سوابق و پیش‌بینی‌های وضعیت آب‌و‌هوا، پایگاه […]