بایگانی برچسب: ضدعفونی ارگانیک خاک

ضدعفونی خاک به روش ارگانیک و معرفی پراکسیدین

ضدعفونی ارگانیک خاک کشاورزی

ضدعفونی خاک کشاورزی و معرفی پراکسیدین تصور بیشتر افراد این است که در خاک فقط مواد معدنی وجود دارد. اما بهتراست بدانیم که به غیراز مواد معدنی، برای عوامل بیماری‌زا مانندقارچ‌ها، نماتدها، باکتری‌ها، علف‌های هرز، حشرات و غیره نیز داخل خاک‌ها وجود دارند. ضدعفونی خاک کشاورزی برای کنترل عوامل بیماری‌زای خاک قبل از ۱۹۵۰ کشاورزها […]